Imatges

Terrassa 60’s
Dedicatòria de Sofia Puche de Mendlewicz